catering na receptę

Cukrzyca

Cukrzyca typu drugiego jest spowodowana przez zaburzenia metaboliczne, prowadzące do tak zwanej insulinooporności – braku adekwatnej odpowiedzi tkanek ciała na działanie insuliny, przez co glukoza nie jest „wpuszczana” w wystarczających ilościach do wnętrza komórek i utrzymują się jej zbyt wysokie stężenia we krwi. Do niedawna była ona określana cukrzycą dorosłych, jednakże w społeczeństwach zachodnich przeciętny wiek zachorowania na nią stale stopniowo się obniża i coraz częściej jest diagnozowana nawet u dzieci.

Standardowe zalecenia dietetyczne w tej jednostce chorobowej mają na celu utrzymywanie optymalnych stężeń glukozy we krwi. W praktyce oznacza to stałe monitorowanie spożycia węglowodanów, dbanie o ich równomierny rozkład w posiłkach i kontrolę wielkości porcji. To wszystko ma na celu zahamowanie postępu choroby i zapobieganie jej powikłaniom (takim jak uszkodzenia narządów, wywoływane przez długotrwałe narażenie na zbyt wysokie stężenia glukozy, na przykład tak zwana stopa cukrzycowa). Taka dieta nie oddziałuje jednak bezpośrednio na zaburzone mechanizmy wrażliwości tkanek na insulinę. W żaden sposób nie przypomina również tradycyjnego sposobu żywienia mieszkańców obszarów, w których cukrzyca nie występuje.
Oporność na insulinę wynika z nadmiernego narażenia tkanek ciała na tłuszcz. Rozsądne wydaje się więc przypuszczenie, że dieta o minimalnej zawartości tłuszczu (3 razy mniejszej niż maksimum dopuszczane standardowo przez towarzystwa diabetologiczne) mogłaby przynajmniej częściowo przywracać wrażliwość komórek na insulinę. Potwierdzają to badania kliniczne – biorący w nich udział pacjenci, stosujący diety oparte na takich samych zasadach jak nasza, są w stanie zredukować dawki przyjmowanych leków bądź insuliny, a nawet całkowicie je odstawić, czyli de facto cofnąć cukrzycę. Badania przeprowadzone w jednym z amerykańskich ośrodków leczenia poprzez zmianę sposobu żywienia i ruch wykazują, że 75% pacjentów po 3 tygodniowej kuracji jest w stanie zrezygnować z przyjmowania doustnych leków obniżających stężenia glukozy, a wśród tych, którzy musieli przyjmować insulinę, prawie połowa nie wymaga dalszego stosowania tego hormonu.
W związku z dużym prawdopodobieństwem tak gwałtownej poprawy, należy na bieżąco dostosowywać dawki leków, aby zapobiec potencjalnie groźnemu dla zdrowia stanowi zbyt niskich stężeń glukozy. Tak daleko idącą zmianę stylu życia należy przeprowadzać we współpracy z lekarzem – nigdy na własną rękę.

Przy czym mechanizm działania naszej diety, nie opiera się jedynie na niskiej zawartości tłuszczu. Korzystamy tylko z niskoprzetworzonych produktów, przez co ma ona maksymalnie wysoką zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny, a to korzystnie wpływa na utrzymywanie optymalnych stężeń glukozy we krwi. Odpowiednia podaż białka minimalizuje pobudzanie wydzielania insuliny po posiłku, co sprzyja utrzymywaniu jej niższych poziomów i przywracaniu wrażliwości tkanek na insulinę.

 

Źródła:
Narayan KM, Boyle JP, Thompson TJ, Sorensen SW, Williamson DF. Lifetime risk for diabetes mellitus in the United States. JAMA. 2003 Oct 8;290(14):1884-90.
May AL, Kuklina EV, Yoon PW. Prevalence of cardiovascular disease risk factors among US adolescents, 1999-2008. Pediatrics. 2012 Jun;129(6):1035-41.
Suzuki M, Wilcox BJ, Wilcox CD. Implications from and for food cultures for cardiovascular disease: longevity. Asia Pac J Clin Nutr. 2001;10(2):165-71.
Boden G. Role of fatty acids in the pathogenesis of insulin resistance and NIDDM. Diabetes. 1997 Jan;46(1):3-10.
Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, Ferdowsian H. A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1588S-1596S.
Roberts CK, Barnard RJ. Effects of exercise and diet on chronic disease. J Appl Physiol. 2005 Jan;98(1):3-30.

Dane kontaktowe:

tel: 517 636 830
email: info@jarmuz.com.pl

Dane adresowe:

Jarmuż Catering
NIP: 626-209-61-45
BDO: 000509387