catering na receptę

Choroba wieńcowa

Choroba niedokrwienna serca to główna przyczyna zgonów w Polsce oraz we wszystkich krajach wysokorozwiniętych. Jest to stan, w którym do serca nie są dostarczane wystarczające ilość tlenu i składników odżywczych, ze względu na postępującą miażdżycę tętnic mięśnia sercowego. To często równia pochyła prowadząca do zawału serca, skutkującego obumarciem jego fragmentu. U części pacjentów choroba objawia się dusznicą bolesną – bólem w klatce piersiowej pod wpływem wysiłku i stresu, natomiast u około jednej trzeciej pacjentów pierwszym i jedynym symptomem choroby jest nagły zgon.

Standardowe metody postępowania w przypadku choroby wieńcowej polegają na udrożnieniu naczyń wieńcowych przy pomocy specjalistycznych zabiegów (pomostowania tętnic, angioplastyki, wszczepienia stentów, cewnikowania) oraz podawaniu na stałe leków zapobiegających tworzeniu się zatorów i spowalniających rozwój miażdżycy.
Do niedawna myślano, że rozwój choroby wieńcowej można jedynie spowolnić, a w najlepszym wypadku zatrzymać. Dwadzieścia lat badań prowadzonych przez wybitnych amerykańskich lekarzy dowodzi, że możliwe jest o wiele więcej. W 1990 roku, Doktor Dean Ornish, kardiolog z Uniwersytetu w San Francisco zadziwił świat medycyny i dietetyki wynikami swojego badania, w którym na rok podzielił losowo 48 pacjentów na dwie grupy. W pierwszej zastosował standardową dietę dla pacjentów kardiologicznych w połączeniu z lekami obniżającymi stężenia cholesterolu, a w drugiej bardzo niskotłuszczową dietę z dodatkiem ćwiczeń i technikami antystresowymi. Nowatorska terapia spowodowała cofnięcie się zmian miażdżycowych u 82% pacjentów i spadek częstotliwości odczuwania dusznicy bolesnej o 91%. Dla porównania w pierwszej grupie odnotowano pogorszenie drożności tętnic i wzrost częstotliwości odczuwania dusznicy aż o 186%. Podobna tendencja utrzymała się przez kolejnych 5 lat badań.

Obecnie Program Ornisha jest refundowany w Stanach Zjednoczonych w wybranych szpitalach z odpowiednio przeszkolonym personelem, jako alternatywa dla operacji wszczepienia by-passów i angioplastyki oraz opcja terapeutyczna dla pacjentów z niedokrwienną chorobą serca, po zawale serca, jak również dla osób z nadciśnieniem, cukrzycą typu 2, miażdżycą, wysokim cholesterolem i otyłością.

Uzasadnione jest pytanie – który z elementów programu Ornisha w większym stopniu przyczynił się do cofania się choroby: dieta czy ćwiczenia. Najlepszą odpowiedzią na nie jest badanie innego kardiologa, doktora Esselstyna ze światowej sławy kliniki w Cleveland. W 1985 roku pod jego opieką znalazło się 18-tu pacjentów w zaawansowanym stadium choroby wieńcowej (łącznie doświadczyli oni aż 49-ciu poważnych tzw. incydentów sercowo-naczyniowych). Ich stan zdrowia nie pozwalał na przeprowadzenie żadnych z wymienionych wcześniej zabiegów kardiologicznych. Dr Esselstyn zastosował u nich podobną dietę jak dieta Ornisha (połączoną u części pacjentów z niewielkimi dawkami leków), ale za to nie zalecił im specjalnych ćwiczeń fizycznych. Przez 12 lat obserwacji – 16 pacjentów, którzy zastosowali się do restrykcyjnych zaleceń dietetycznych, pozostało wolnych od operacji i od chorób serca.
Proponowana przez nas dieta stanowi potencjalnie jedyną znaną medycynie alternatywę dla wysokich dawek statyn (wraz z ich możliwymi skutkami ubocznymi) w zakresie cofania zmian miażdżycowych, usuwania objawów choroby wieńcowej i zapobiegania zawałowi serca. I to dosłownie zapobiegania, a nie jedynie obniżania jego ryzyka!
Powyższe zmiany należy przeprowadzać w ścisłej współpracy z lekarzem, ponieważ zachodzi konieczność bieżącego dostosowywania zestawu przyjmowanych leków w zależności od odpowiedzi organizmu na dietę.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z byłym prezydentem USA Billem Clintonem dotyczącego podjętej przez niego w związku z chorobą serca terapii żywieniowej (podobnej do tej, którą proponujemy naszym klientom):

Dr Esselstyn od ponad 20 lat prowadzi badania dotyczące możliwości cofnięcia choroby niedokrwiennej serca przy pomocy diety. Jego prace zyskały szerszy rozgłos odkąd jego pacjentem został były prezydent USA, Bill Clinton. Opowiada o tym jak przy pomocy niskotłuszczowej diety udało się cofnąć zmiany chorobowe u 24 pacjentów z tak zaawansowaną chorobą wieńcową, że rokowania niektórych przewidywały, że nie przeżyją kolejnych 12 miesięcy:

Źródła:
Ornish D, Brown SE, Scherwitz LW, Billings JH, Armstrong WT, Ports TA, McLanahan SM, Kirkeeide RL, Brand RJ, Gould KL. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial. Lancet. 1990 Jul 21;336(8708):129-33.
Ornish D, Scherwitz LW, Billings JH, Gould KL, Merritt TA, Sparler S, Armstrong WT, Ports TA, Kirkeeide RL, Hogeboom C, Brand RJ. Intensive lifestyle changes for reversal of coronary heart disease. JAMA 1998 December 16;280(23):2001-7.
Decision Memo for Intensive Cardiac Rehabilitation (ICR) Program – Dr. Ornish’s Program for Reversing Heart Disease. United States Department of Health and Human Services.
Esselstyn CB. Updating a 12-year experience with arrest and reversal therapy for coronary heart disease (an overdue requiem for palliative cardiology). Am J Cardiol 1999 August 1;84(3):339-41, A8.

Dane kontaktowe:

tel: 517 636 830
email: info@jarmuz.com.pl

Dane adresowe:

Jarmuż Catering
NIP: 626-209-61-45
BDO: 000509387